Persoonsgegevens die worden verwerkt

De blog de Happy Freelancer maakt onderdeel uit van Rosanne Schipper Art Projects en valt daardoor onder de privacyverklaring van Rosanne Schipper Art Projects. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privicybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rosanne Schipper Art Projects houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Rosanne Schipper Art Projects kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rosanne Schipper Art Projects, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rosanne Schipper Art Projects verstrekt.

Waarom Rosanne Schipper Art Projects gegevens nodig heeft

Rosanne Schipper Art Projects verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Rosanne Schipper Art Projects uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees van de Happy Freelancer worden door Rosanne Schipper Art Project verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rosanne Schipper Art Projects de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Hoe lang Rosanne Schipper Art Projects gegevens bewaart

Uw persoonsgegevens worden door Rosanne Schipper Art Projects opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Delen met anderen

Rosanne Schipper Art Projects verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websiteonderzoek

Op de website van De Happy Freelancer (onderdeel van Rosanne Schipper Art Projects) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website De Happy Freelancer. Rosanne Schipper Art Projects gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Happy Freelancer/Rosanne Schipper Art Projects maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Rosanne Schipper Art Projects bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Rosanne Schipper Art Projects te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rosanne Schipper Art Projects heeft hier geen invloed op.

Rosanne Schipper Art Projects heeft Google geen toestemming gegeven om via Rosanne Schipper Art Projects verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging gegevens

Rosanne Schipper Art Projects neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website De Happy Freelancer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@happyfreelancer.nl. Rosanne Schipper Art Projects zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Postadres:
 Leeuwendalersweg 773, 1061BK Amsterdam

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 65831179

E-mailadres: info@happyfreelancer.nl